Лондонска школа за односи со јавност

No Image

Емилија Зографска

Eкспертка за корпоративни комуникации во А1 Македонија

Дипломирала на филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје.

Со повеќе од 15 години истакната експертиза во областа на корпоративните комуникации, Емилија е искусен професионалец во креирањето и водењето надворешни и внатрешни комуникациски стратегии и иницијативи како и креирање комуникациски стратегии за време на кризи. Во текот на професионалниот ангажман во моќни меѓународни групации го носи искуството за неа дека навремена и стабилно подготвена кризна комуникација несомнено игра значајна улога во заштитата на корисниците, вработените и организацијата во целост.

Во долгогодишната кариера во корпоративните комуникации и односи со јавност, Емилија покажува исклучителен ангажман во креирањето и спроведување на проекти за унапредување на имиџот и репутацијата на брендовите преку развивање и ефективно спроведување на комуникациски стратегии и демонстрира уникатен спој на стратешка визија и практично извршување. Поттикнувајќи крос-функционална тимска работа доаѓа до израз нејзината способност да синтетизира сложени идеи во јасни, привлечни пораки што е клучно за оформување на јавното мислење, мислењето на самите вработени и позиционирање на брендот.

Претходниот професионален ангажман како новинарка и уредничка на вести на две национални телевизии го прави искуството богато со знаење и брзо совладување на новите перспективи во развојот и управувањето со иновативни, нови канали за комуникација за подигање на имиџот и видливоста на брендот за кој работи.