ПРЕДАВАЧИ

London School of Public Relations

Запознајте ги нашите предавачи!

ЛСПР предавачите се внимателно одбрани познати експерти во својата област кои со своето практично знаење и искуство се способни да пренесат квалитетно знаење.

Сите предавачи поминуваат евалуација од студентите и од ЛСПР како би го обезбедиле и задржале високото ниво и квалитет на наставата.

Blank Image

Џон Далтон

Директор на Лондонска школа за односи со јавност, Англија

Blank Image

Мр. Јелена Трниниќ

Директор за односи со јавност и комуникации во The Coca Cola Company, Србија

Blank Image

Др. Борислав Миљановиќ

Основач и Директор на Represent System, Србија

Blank Image

Мр. Уна Бејтовиќ

ПР експерт, Bejtovic Communications, БиХ

Blank Image

Огнен Јанески

Новинар и уредник во ТВ24, Македонија

Blank Image

Мр. Верче Георгиевска-Рупиќ

ПР експерт, Македонски Телеком, Македонија

Blank Image

Снежана Лупевска Созен

Новинар и уредник на информативна програма во ТВ Телма, Македонија

Blank Image

Тихомир Петрески

Директор на Petreski&Partners, Македонија

Blank Image

Емилија Заевска

Директор на Txe Content Studio во Represent Communications, Србија